De faste bidrag for regnskabsåret 2019/20 vil blive på:
 
Abonnementsafgift                                      937,00 kr. + moms
 
Effektbidrag pr. m2            0-160 m2            25,00 kr. + moms
                                                                     ½ pris for erhverv
Flyttegebyr                                                   80,00 kr. + moms

Ved erhverv forstås her virksomheder, der kan påvise et lavt varmebehov pr. m2.
Erhvervsvirksomheder, der har varmebehov pr. m2 svarende til boligarealer betaler fuld pris.
 
Varmepris pr. mwh
 
2020/2021                                 330,00 kr. + moms
2019/2020                          436,00 kr. + moms                                 
2018/2019                          185,00 kr. + moms
2017/2018                          195,00 kr. + moms
2016/2017                          120,00 kr. + moms
2015/2016                            65,00 kr. + moms 
2014/2015                          190.00 kr. + moms
2013/2014                          350,00 kr. + moms
2012/2013                          500,00 kr. + moms
2011/2012                          530,00 kr. + moms
2010/2011                          590,00 kr. + moms
2009/2010                          620,00 kr. + moms
 
Alle prisangivelser er ekskl. moms.
 
Bindslev Fjernvarme opkræver 5 årlige á contorater, der opkræves d. 5. i måneden.
Der opkræves i månederne august, oktober, december, februar og april.
 
De årlige priser er gældende fra 1.-6. til 31.-5.
 
Årsopgørelsen opgøres pr. 31. maj og afregnes ved opkrævningen i august.