Prisblad for tilslutning til Bindslev Fjernvarme

Investeringsbidraget består af tilslutningsafgift og stikledningsafgift.

A. Eksisterende parcelhuse beliggende ved ledningsnet uden for områder omfattet af lokalplan:
7.500 kr. excl. moms. + ledningsbidrag på 500 kr. pr. m. målt fra skel.

 B. Parcelhuse beliggende i områder, hvor der er tilslutningspligt i henhold til lokalplan:
22.500 kr. excl. moms.

C. Dobbelthuse beliggende i områder, hvor der er tilslutningspligt i henhold til lokalplan:
15.000 kr. excl. moms.

D. Tæt/lav bebyggelse, andelsboliger, kæde-/rækkehuse:
11.250 kr. excl. moms.

E. Etageejendomme, institutioner, erhvervsejendomme, industrivirksomheder m.v.

a. Tilslutningsafgiften beregnes efter de m2 etageareal, der skal indgå i BBR-registret efter følgende skala:
0-500 m2: 30 kr./m2
500-1000 m2: 25 kr./m2
1001- m2: 20 kr./m2

b. Stikledningsafgiften beregnes som en pris pr. meter efter dimension gange stiklængde målt
fra skel frem til manøvrearrangement.

dim. 20-25 mm: 500 kr./m.
dim. 26-48 mm: 700 kr./m.
dim. 49-60 mm: 800 kr./m.
dim. o. 60 mm: efter beregning.